Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

Diploma Duyurusu

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmıştır.

 

Diplomalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin;

 

1- https://mezun.bozok.edu.tr/ linkinde bulunan mezunlar birliğine kayıtlanmaları,

2- https://oiks.bozok.edu.tr/ sistemi üzerinden ilişik kesmeleri,

3- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf getirmeleri,

4- Öğrenci kimliklerini teslim etmeleri, gerekmektedir.

 

* ‘‘Diplomalar ve Geçiçi mezuniyet belgesi’’ sadece ilgili öğrenciye verilmektedir. İlgilisi dışında belge talep edenlerin yukarıdaki işlemleri tamamlayarak vekaletname ile başvurmaları gerekmektedir.

 

** Öğrenci kimliğini kaybeden öğrencilerimizin, kimliklerini kaybettiklerine dair zayii ilanı

vermeleri ve birimimize bu ilan ile başvurmaları gerekmektedir.

 

*** Islak imzalı ‘‘Geçiçi mezuniyet’’ belgesi alanların ‘‘Geçiçi mezuniyet’’ belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

13.12.2019 11:21