Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

Program Hakkında Bilgi

Meslek yüksekokulumuz bünyesinde 13 ön lisans programından biri olan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 13.02.2013 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilerek açılmıştır.  Özel Güvenlik ve Koruma şeklinde adlandırılan program, Türkiye’de kamu ve özel güvenlik sektöründe istihdam edilecek özel güvenlik personelini yükseköğretim düzeyinde yetiştiren eğitim programıdır.

Programın Amacı

Özel güvenlik alanında kaliteli, mesleğin temel becerilerine sahip, mevzuat bilgilerine hâkim, iletişimde etkili ve etkin sonuçlar doğuracak şekilde hareket etme yeteneğine sahip,  savunma ve koruma tekniklerine sahip, bilgisayar teknolojilerine hâkim ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Programda sadece teorik bilgilere değil uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

Güvenlik sektöründe yükseköğrenim görmüş çalışanların sayısının artması ile birlikte kamu ve özel sektörün verdiği hizmetin kalitesi olumlu yönde değişecek, müşteri memnuniyeti daha fazla sağlanacaktır. Böylelikle öğrencilerin de geleceğe dair iş bulma olanaklarının artması bu bölümün tercih edilme sebebi olmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar özel sektördeki ve kamu kesimindeki kuruluşların güvenlik hizmetleri alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek görevlerden birinde çalışabilirler. Günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Özel Güvenlik Merkezleri, bankaların güvenlik merkezleri, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, araştırma şirketleri, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler. KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.

 * “ Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 10 uncu maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olma şartı aranır.”   Hükmü 680 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilmiş olup iş bulma avantajı artmıştır. Böylelikle sadece ön lisans diploması olan güvenlik görevlisi kurumlarda güvenlik sorumlusu olarak çalışabilecektir.

Dikey Geçiş Yapılacak Alanlar

Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile:

Programlarında lisans tamamlayabilirler.

 

Ayrıca;

Bölümlerini Açıköğretim Fakültesinde fark dersleri alarak lisans programına tamamlayabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Staj Koşulları

P​rogramımızda bir öğrencinin mezun olabilmesi için birinci sınıftan sonra  veya İkinci sınıftan sonra   30 iş günü staj süresini tamamlaması gerekir. Staj yerinin seçilmesinde üzerinde çalışılacak iş ve öğrencinin tercihleri rol oynayacaktır. Öğrenci, staj yapacağı yeri kendisi bulacaktır. Öğrencilerin staj yapmaları oluşturulacak bir Staj Komisyonu tarafından takip edilecektir.