Yozgat Bozok Üniversitesi

KALİTE KOMİSYONU

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KANTAR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF SERT

Üye

Öğr. Gör. Eyyüp ORHAN

Üye

Öğr. Gör. Yeliz BULUT

Üye

Yüksekokul Sekreteri Sami TAŞKIN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Üye