Yozgat Bozok Üniversitesi

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Programın Amacı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:

Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Üst derece programlarına geçiş önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili lisans programlarına doğrudan sınavsız dikey geçiş yapabilirler. Dikey geçiş sınavıyla geçiş yapılabilecek bölümler:

Staj Koşulları

Öğrencilerin, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olabilmesi için birinci sınıf veya ikinci sınıftan sonra eğitim ve öğretim dönemi dışında meslek yüksekokulu yönetimi tarafından belirlenen kriterlere uygun işletmelerde 40 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Staj yerinin seçilmesinde çalışılacak işin nitelikleri ve öğrencinin tercihleri rol oynayacaktır. Öğrencinin staj yapacağı işyerini bulması, kendi sorumluluğundadır. Öğrencilerin staj yapma süreçleri, oluşturulacak Staj Komisyonu tarafından takip edilecektir.