Yozgat Bozok Üniversitesi

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Öğr. Gör.  Dr. Furkan ÇELEBİ

Öğr. Gör. Bekir KÖROĞLU ( Bölüm Başkan V.)


 

y

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI


Muhasebecilik mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, meslek mensubu düzeyine ulaşabilmesi için mesleki değerlere sahip olabilecek, mesleğinin sorumluluğunu üstlenebilecek, iş ahlakının bilincinde olacak, etik tutumları özümseyecek temel kapasiteye sahip olacak, gerek özel sektörde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, yürürlükteki mesleki yasa ve mevzuatlara uygun meslek adayları yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (dört yarı yıllık) bir yükseköğretim programıdır.

Programımızın amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir.  Programımızda kurumsal bilginin yanında, uygulamalı eğitim-öğretim yapılarak öğrencilerin becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Muhasebe mesleğinin uygulanmasında, gelişen teknolojilere paralel elektronik ortamın yoğun kullanılmasına yönelik uygulamalar yapılmaktadır.4 yarıyıllık dönem sonunda toplam 100 kredi ders verilmekte ayrıca,  480 saat meslek stajı ile okuldaki bilgiler desteklenmektedir

İŞ ALANLARI

Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz,  iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına (LOGO GO-LKS) hâkimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler.

Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, "Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişi olarak "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı ile "Ön Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrencilerimiz, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler:
*İşletme
*İktisat
*Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri 
*Muhasebe ve Finansal Yönetim 
* Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 
* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
* İşletme İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği 
* İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi 
* Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik 
* Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.