Yozgat Bozok Üniversitesi

SKSF FORMLARI

  1. ETKİNLİK ARAÇ TALEP FORMU
  2. ETKİNLİK TALEP FORMU
  3. TEKNİK GEZİ KATILIM BEYANI
  4. TEKNİK GEZİ KATILIMCI LİSTESİ
  5. TEKNİK GEZİ SONUÇ RAPORU FORMU
  6. TOPLULUK ETKİNLİK RAPORU FORMU
  7. TOPLULUK KURMA TALEP FORMU